måndag 1 september 2014

Pappors uttag av föräldrapenning ökar

Regeringen har gjort en uppföljning av den jämställdhetspolitiska utvecklingen och kan konstatera att:


"Pappors andel av utbetalade föräldrapenningdagar har ökat mellan 2000–2012 från 12 till 24 procent. Det är vanligare att pappor tar ut föräldrapenning när barnet hunnit bli något äldre. Av fyraåringar födda 1999 hade 22 procent en pappa som tagit ut mer än 60 dagar, jämfört med fyraåringar födda 2008 där 46 procent av papporna tagit ut mer än 60 dagar."


Vill du läsa mer klickar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar