Spridning

Umeå kommun sprider boken på alla Öppna förskolor och sen en del i föräldrastödsprojektet Familjepeppen.

Västra Götalandsregionen använder boken i ett projekt om jämställd vård bland annat genom att boken sprids på mödravårds- och barnavårdscentraler.

Norrbottens läns landsting delar ut boken till alla gravida kvinnor på MVC i länet. (http://www.nll.se/sv/Om-landstinget/Press/Pressmeddelanden-2012/Bok-om-jamstalldhet-till-alla-blivande-foraldrar/)

Västerbottens läns landsting delar ut boken till all personal på BVC-mottagningarna i länet som en del i kompetensutvecklingen.

Jönköpings kommun delar ut boken till alla anställda som går på föräldraledighet.

Heby kommun delar ut boken till alla anställda som går på föräldraledighet.

Sollentuna kommun delar ut boken till alla anställda som går på föräldraledighet.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) sprider boken till jämställdhetsprojekt.

TCO använder boken i sitt arbete för delad föräldraledighet.

Region Gävleborg sprider boken i sitt jämställdhetsnätverk.

Örebro läns landsting sprider boken på möndravårds- och barnavårdscentraler.

BAE Systems Hägglunds sprider boken till anställda som går på föräldraledighet.

Stockholms stadsmission sprider boken till unga föräldrar.

Foff Stockholm använder boken i samtalgrupper för jämställt föräldraskap.

Foff Göteborg delar ut boken till sina medlemmar.

St Görans sjukhus sprider boken till föräldrar på kirurgavdelningen.

Kvinnliga läkares förening delar ut boken till sina medlemmar.

Bokia Skellefteå har boken till försäljning.
Boken finns på följade bibliotek:
Umeå universitetsbibliotek
Lunds universitetsbibliotek
Umeå stadsbibliotek
Skellefteå stadsbibliotek

Stockholms Stadsbibliotek

http://libris.kb.se/bib/13530943