Om författarna

Sara Dahlin har en magisterexamen i genusvetenskap och arbetar som sakkunnig i jämställd vård vid Stockholms läns landsting. Hon har erfarenhet av jämställdhetsarbete inom statlig, kommunal och ideell verksamhet.
Johanna Lauri har en magisterexamen i genusvetenskap och jobbar med jämställdhetsfrågor på Länsstyrelsen i Stockholm. Hon har erfarenhet av jämställdhetsarbete inom statlig, kommunal och ideell verksamhet.