måndag 21 mars 2016

Det löser sig jämt - release på polska!

I kväll pågår ett jämställdhetsevent vid residenset på Sveriges ambassad i Warszawa där den polska versionen av vår bok ”Det löser sig jämt” lanseras. Roligt att boken nu finns tillgänglig på fler språk!

Samarbetspartners till evenemanget är Institutet of Public Affairs (IPA) och stiftelsen MaMa. IPA har i samarbete med ett polskt innovativt företag www.performante.com utvecklat en app för par där de i form av ett spel kan dela jämlikt på ansvaret i hemmet och tävla med varandra. Tre par har testat appen och läst boken och de medverkar i kvällens diskussion/debatt. Heja Polen!

Läs mer om eventet här.
tisdag 2 februari 2016

Fler pappor vabbar

Det går framåt! Allt fler pappor väljer att vabba när barnen är sjuka. Läs mer i DN.

tisdag 3 november 2015

Klart för tredje pappamånad

Från och med 1 januari 2016 utökas antalet dagar som inte går att överlåta till den andra föräldern, från 60 till 90 dagar. Regeringen fick som väntat stöd för förslaget av Folkpartiet. Läs mer här.

tisdag 29 september 2015

Män som vabbar får sämre löneutveckling

Detta konstaterar IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiskt utvärdering. Det är sociologen Katarina Boye från Stockholms universitet som genomfört studien.
Ulrika Hagström, utredare på TCO reflekterar över studiens resultat här. Hon skriver bland annat:


"Hur ska då män som vill ha en god löneutveckling, men ändå ta ett jämställt ansvar för sina barn göra? Enda vägen vad jag kan se, är att fortsätta att vårda sina sjuka barn samtidigt som man trycker på sina manliga kollegor att göra detsamma. Då kommer de inte längre att ses som undantag som nedprioriterar karriären när de är hemma med sjuka barn, utan som vuxna människor med barn helt enkelt."fredag 11 september 2015

Vårdnadsbidraget kan försvinna

Regeringen kan vara på väg att slopa vårdnadsbidraget från och med 1 februari 2016. Läs mer om det här.

torsdag 18 juni 2015

Riksrevisionen har granskat stor jämställdhetssatsning

Regeringen satsade 2,6 miljarder kronor under åtta år för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. En granskning från Riksrevisionen visar att regeringen har påskyndat arbetet mot ökad jämställdhet, men att mycket av det som har gjorts riskerar att rinna ut i sanden och inte få någon effekt på lång sikt.


Läs mer om Riksrevisionens slutsatser här.

tisdag 9 juni 2015

Några konkreta tips för ett mer jämställt föräldraskap

In och läs på Oxhens blog, hon listar konkreta tips på hur en kan bli mer jämställd förälder. Många av tipsen + fler hittar ni också i vår bok Det löser sig jämt.

Här är några exempel:

  • Planera föräldraledigheten i förväg!
  • Dela lika på det mesta, varannangång-principen räcker långt!
  • Prata med barnen (och barnens kompisar för all del) om genus, kön och sociala orättvisor! 
  • Var inte så stereotypa i ert sätt att dela upp hemarbetet, hämtning och lämning på dagis och skola, föräldramöten, kläd- och presentinköp etc!
  • Gör ingen grej av vilka kläder barnet vill ha, men våga överskrida butikernas tjej- och pojkindelade zoner!
  • I sånger och barnlitteratur, ändra medan du sjunger/läser så att inte alla djur är "han"! Välj böcker och filmer som inte är så könsnormativa!