tisdag 15 april 2014

Män får oftare skattelättnader som de inte är berättigade till

Skatteverket är en av de myndigheter som ska jämställdhetsintegreras. Enligt myndigheten så står män för 83 procent av de fel som Skatteverket upptäcker och rättar i deklarationsgranskningen.
Det innebär att män står för en större andel av skattefelet, vilket är ett jämställdhetsproblem. Dels för att män därigenom inte bidrar till finansiering av den offentliga sektorn i den utsträckning som de borde och dessutom ökar mäns ekonomiska utrymme i förhållande till kvinnors genom att de får skattelättnader som de inte är berättigade till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar