fredag 28 februari 2014

Pappor vinnare när nya regler för barnbidrag införs?

Från och med den 1 mars delas barnbidraget lika mellan föräldrar med gemensam vårdnad.
Tidigare har barnbidraget automatiskt betalats ut till mamman eller till båda, om mamman godkänner det. Förändringen syftar till att göra ansvaret för föräldraskapet mer lika, det vill säga öka möjligheterna för ett jämställt föräldraskap. Förändringen kommer antagligen att vara störst för de barn vars föräldrar skiljer sig och enligt socialminister Göran Persson är en av anledningarna till de nya reglerna att det inte är tidsenligt att mammor har vetorätt och syftet är också att undvika konflikter vid separationer. Läs mer om det här.

För barn födda efter 1 mars 2014 kommer ändringen att gälla automatiskt. För barn födda före detta datum krävs att den ena föräldern lämnar in önskemål om att få del av barnbidraget.

Lagändringen kan ses som ett litet steg framåt för jämställdhet i föräldraskapet, men samtidigt har det riktats kritik mot reformen. Flera remissinstanser har till exempel påpekat att det inte är tillräckligt utrett om ändringen kommer att leda till en tillströmning av nya mål i förvaltningsdomstolarna. Miljöpartiet är ett parti som varit särskilt kritiska och de menar att det framför allt kommer att vara kvinnor med låga inkomster som kan komma att drabbas negativt, vilket i förlängningen innebär en ökad barnfattigdom. I praktiken kan reformen få ojämställda konsekvenser, menar de. Barnomsorgsavgiften kommer till exempel fortfarande att gå till den adress där barnet är folkbokförd (oftare mamman än pappan) och för att föräldrar ska kunna dela på den kostnaden krävs att de är överens om detta. Läs mer om det här.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar