måndag 27 januari 2014

En förälder blir till

Idag arrangerades konferensen En förälder blir till i Göteborg. Ett hundratal deltagare lyssnade på intressanta seminarier på Världskulturmuseet.
Bob Hansson inledde dagen med att berätta om sina erfarenheter av förlossningsvården när han blev pappa.


I boken Det löser sig jämt finns praktiska tips och lösningar på hur föräldrar vill bli bemötta innan barnet fötts, under förlossningen och efter att barnet kommit. 
Att se nyblivna föräldrar som lika kompetenta och viktiga, är ett tips. Det kan till exempel handla om att garantera pappor plats att sova över på BB. Ett annat tips är att inte bara informera mamman utan att ge information till båda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar