fredag 15 november 2013

Försäkringskassan struntar i jämställdhet?

ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, har granskat Försäkringskassans handläggning av sjukskrivningsärenden ur ett jämställdhetsperspektiv. En slutsats är att Försäkringskassans handläggning medför att de bidrar till ojämställdheten mellan kvinnor och män.
Läs vad Försäkringskassan svarar här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar