torsdag 28 november 2013

Första pappamånden gav effekt på vab-uttag


I en ny undersökning från Inspektionen för socialförsäkring visas att införandet av den första pappamånaden 1995, gav effekt på uttag av VAB (vård av sjukt barn) där mammors uttag minskade. Däremot påverkade inte införandet av den andra pappamånaden lika mycket.

Undersökningen tittade också på hur föräldrarnas inkomster påverkades av förändringarna, här visar resultaten på att det var förstagångsmammor med låga inkomster som fick en bättre utveckling och att det var främst efter att den andra pappamånden införts.


Läs mer här
Pressmeddelande från ISF.
Läs hela rapporten här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar