lördag 23 november 2013

Finns boken i ditt landsting?

Flera landsting och regioner använder vår bok i sin verksamhet. En del delar ut boken vid inskrivningssamtalet på mödravårdscentralen, andra landsting har köpt in boken till länets barnmorskor. Vid BVC kan den användas både i föräldragrupper och som besökslitteratur i väntrummet.

Nedan är en lista på de landsting som använder boken idag.

Norrbottens läns landsting
Västra Götalandsregionen
Region Gävleborg
Västerbottens läns landsting
Region Gotland
Region Skåne
Örebro läns landsting
Landstinget i Kronoberg
Stockholms läns landsting
Landstinget i Värmland
Landstinget i Västernorrland
Landstinget i Östergötland

Saknar du ditt landsting i listan?
Fråga din barnmorska på MVC eller BVC om de känner till boken och vet var den går att beställa.
Att göra beställningar via ABF:s webshop är enklast och mest prisvärt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar