söndag 1 december 2013

Föredrag i Warszawa

I helgen var vi inbjudna att prata om jämställdhet på en kulturfestival i Polen. Svenska Institutet, ambassaden i Warszawa och en feministisk föräldraorganisation var arrangörer.

Vi fick en fin respons på föredraget, publiken bestod både av föräldrar och journalister och många av frågorna från publiken handlade om hur utvecklingen av Sveriges jämställdhetspolitik sett ut sedan 1970-talet.

I Polen har föräldrar rätt till drygt fem månaders föräldraledighet, något som snart ska förlängas till ett år. Barnomsorg är dyrt och det är svårt att få plats, vilket bidrar till ojämställdhet. I många familjer kan kvinnor med barn yrkesarbeta enbart för att deras egen mamma (barnets mormor) hjälper till med hämtning och lämning på förskola eller stannar hemma och tar hand om barnen.

En skillnad mellan Sverige och Polen är också att kyrkans roll är mycket starkare i Polen. Katolska kyrkan är en stor motståndare till genderbegreppet.Bild: Wikipedia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar