tisdag 9 juni 2015

Några konkreta tips för ett mer jämställt föräldraskap

In och läs på Oxhens blog, hon listar konkreta tips på hur en kan bli mer jämställd förälder. Många av tipsen + fler hittar ni också i vår bok Det löser sig jämt.

Här är några exempel:

  • Planera föräldraledigheten i förväg!
  • Dela lika på det mesta, varannangång-principen räcker långt!
  • Prata med barnen (och barnens kompisar för all del) om genus, kön och sociala orättvisor! 
  • Var inte så stereotypa i ert sätt att dela upp hemarbetet, hämtning och lämning på dagis och skola, föräldramöten, kläd- och presentinköp etc!
  • Gör ingen grej av vilka kläder barnet vill ha, men våga överskrida butikernas tjej- och pojkindelade zoner!
  • I sånger och barnlitteratur, ändra medan du sjunger/läser så att inte alla djur är "han"! Välj böcker och filmer som inte är så könsnormativa!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar