torsdag 4 juni 2015

En tredje reserverad månad i föräldraförsäkringenRegeringen har lämnat propositionen En mer jämställd föräldrapenning till riksdagen.


Vad innebär förslaget om en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen?
Förslaget innebär att ytterligare en månad, utöver de nuvarande två, reserveras för respektive förälder. Det gör att 180 av de totalt 390 dagarna för föräldrapenning är vikta till den enskilda föräldern och inte går att överlåta. Det skapar starka incitament för den förälder som i dag inte tar ut lika många dagar att ta ut fler, vilket i förlängningen ger ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen.
Varför är förslaget viktigt?
Förslaget är viktigt eftersom vi ser att föräldrar inte delar jämställt idag. Kvinnor tar ut betydligt mer än män vilket innebär längre tid borta från arbetsmarknaden. Det kan få effekter för kvinnor i form av sämre löneutveckling, sämre karriärmöjligheter men även lägre pension till följd av en lägre livsinkomst. Förslaget ökar alltså jämställdheten på flera sätt, dels när det gäller kvinnors situation på arbetsmarknaden, men också när det gäller fördelningen av det obetalda hemarbetet. Det stärker också barnets rätt till båda sina föräldrar.
När träder förslaget i kraft?
Den 1 januari 2016.
Text från regeringen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar