söndag 9 november 2014

Jämställdhetsintegrering och jämställdhetsdepartement

Som alla redan vet så blev det inget eget departement för jämställdhetsministern. Istället flyttar frågorna från utbildningsdepartementet till socialdepartementet. I bästa fall innebär det att jämställdhetsfrågorna får ett tydligare fokus på barns rättigheter och att frågor som rör äldre kvinnor ges en större tyngd. Men sammankopplingen av kvinnor, barn och jämställdhet är också olycklig, eftersom portföljen riskerar att bli för tung och fokus i för låg grad kommer att handla om ojämställda villkor på arbetsmarknaden.

Ett eget departement behöver inte stå i motsats till arbetet med jämställdhetsintegrering. Tvärtom kan det göra jämställdhetsintegreringen mer systematisk och ge den mer tyngd. Ett eget departement innebär mer resurser och högre prioritet av jämställdhetsfrågorna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar