måndag 17 november 2014

Det löser sig jämt - det här handlar boken om!

Det löser sig jämt är en bok som innehåller över 1000 tips och lösningar på hur familjer kan göra vardagen mer jämställd.

Boken är indelad i 5 teman:

Föräldraledighet
Arbetsliv
Ekonomi
Hushållsarbete
Fritid

Utifrån aktuell forskning och familjepolitik beskriver vi utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle. Detta varvas med berättelser, tips och lösningar från familjer om hur de får till en mer jämställdhet i vardagen.

Boken används idag inom mödravård, barnhälsovård, förlossningsvård, öppna förskolor och vid familjemottagningar.

Boken kan köpas via Bokus eller Adlibris.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar