torsdag 2 oktober 2014

Många män vet inte vad hushållet kostar


Fortfarande har de flesta svenska par gemensam ekonomi. Men fördelningen av familjens resurser – som tid och pengar – är fortfarande ojämlik. Männen har i regel större inkomster och spenderar också mest. Alltför få par samtalar om hur deras ekonomi ska organiseras. Den frågan är för många känslig. Pengar ses av många om något fult, kallt och personligt. I många familjer finns bild av att den som tjänar mest – i nästan alla fall är det mannen – också har rätt att göra av med mer pengar och bestämma över familjens ekonomi. Detta är ofta något outtalat. Kvinnan har ännu huvudansvar för familjens och framför allt barnens behov. Det gör att de får en större insikt om barnens och familjens behov - och kostnader för dessa. Det är ofta inte uttalat varifrån pengar till barnens behov och små saker till hemmet ska tas ifrån. Detta bidrar till att kvinnor ibland tas av sina egna pengar för dessa ”kollektiva” utgifter.
Texten ovan kommer från DN, läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar