onsdag 3 september 2014

RUT mitt i valrörelsen

RUT-avdraget har spelat en central roll i årets valrörelse, antagligen för att skiljelinjen mellan höger och vänster är särskilt stor och tydlig här. Frågan om RUT:s vara eller icke vara har diskuterats i de flesta debatter och Moderaterna har utformat sin valkampanj utifrån att RUT kan försvinna om Socialdemokraterna kommer till makten. Som vi skriver i Det löser sig jämt så gynnar skatteavdragen framför allt medelklassfamiljer. Det krävs en viss inkomst för att få göra avdraget, vilket framför allt utestänger ensamstående kvinnor från möjligheten att köpa denna typ av tjänst. Dessutom ska "livspusslet", eller rättare sagt ojämställdheten inom familjen lösas genom att en (underbetald) kvinna utför en lågstatussyssla. Fortfarande ojämlika maktrelationer alltså.


I vår bok finns en mängd tips på hur familjer kan komma tillrätta med en ojämställd fördelning av hemarbetet, utan att vända sig till ett städbolag.


Ali Esbati har under valrörelsen varit aktiv som förespråkare för att RUT avskaffas. I magasinet Arena beskriver han hur solidaritet, växande inkomstklyftor och rutreformen hänger tätt samman. Läs gärna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar