onsdag 9 juli 2014

TCO kräver jämställd föräldraförsäkring - 10 anledningar

TCO är en av våra kunder. De driver frågan om en jämställd föräldraförsäkring och har tio skäl till detta.

1. Statistisk diskriminering minskar och ger mer jämställda löner. Begreppet betyder att man av andra förväntas bete sig på ett visst sätt beroende på den grupp man tillhör. Att exempelvis kvinnor i fertil ålder snart blir mödrar, föräldralediga och i längden mer frånvarande från jobbet.
2. Jämställd närvaro på jobbet ger en mer jämställd löneutveckling
3. Minskat deltidsarbete ger färre fattigpensionärer
4. Jämställda förväntningar på föräldraledighet kan ge bättre könsfördelning på toppostioner
5. Fler reserverade månader stöder män som upplever negativa attityder från arbetsplatsen
6. Längre föräldraledighet för män minskar risken för att de tappar kontakten med sina barn efter en separation
7. Barn skulle oftare vända sig till sina pappor när de behöver stöd
8. Längre föräldraledighet för män ger en mer jämställd fördelning av hushållsarbetet
9. Med ett jämställt föräldraansvar kommer anställda inte längre att ses som några som behöver specialanslutningar
10. Med en längre föräldraledighet för män skulle uppfattningar om vad som är typiskt kvinnligt och manligt förändras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar