måndag 7 juli 2014

Företagen gillar föräldralediga

En ny undersökning från Försäkringskassan visar att de flesta företag har en positiv inställning till föräldrar som vill vara hemma med sina barn. Större arbetsgivare är mer inställda på att de har ett ansvar för att föräldrar tar ut sina dagar. Inom byggbranchen förknippas föräldraledighet delvis som något problematiskt. Läs mer om undersökningen här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar