söndag 27 juli 2014

Sommarlovshets?

Varannan förälder känner pressen av att barnen ska gå så få veckor som möjligt på sommaren. Fyra av fem förskolor och fritidshem stänger under sommaren. Varannan föräldrar med barn i privat barnomsorg eller i kooperativ erbjuds inte något alternativ.
Det visar en undersökning som Kommunal genomfört. Deras krav för att åtgärda detta ser ut såhär:


  • Öppettider i barnomsorg och skolbarnomsorg under sommaren som motsvarar föräldrarnas behov.
  • Alla föräldrar ska få ett erbjudande om barnomsorg och skolbarnomsorg på sommaren, oavsett utförare.
  • Befria föräldrar från sommarlovshetsen genom sommaraktiviteter i förskola och fritidshem, som utflykter, bad och strandlek. Uppdraget att ge lärande, trygghet, omsorg och service måste fullföljas även under sommaren. Det kräver god bemanning, med såväl barnskötare och fritidsledare som förskollärare och fritidspedagoger samt köks- och städpersonal, och bra planering.
  • Lagstiftningens krav måste följas. Om förskolan eller fritidshemmet stänger ska det finnas alternativ sommaromsorg som tar hänsyn till barnens behov av trygghet och kontinuitet, helst i en verksamhet som den ordinarie omsorgen samarbetar med kontinuerligt.
  • Frågor om öppettider och vilka alternativ som erbjuds under sommaren måste ingå i kommunens och Skolinspektionens tillsyn av fristående förskolor och fritidshem.
  • Ge alla barn tillgång till förskola och fritidshem – även barn till föräldrar som tar emot försörjningsstöd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar