fredag 25 juli 2014

Jämställdhet inom EU - ett lyxproblem?

Den ekonomiska krisen i Europa gör att det går trögt att driva jämställdhetsarbete, det vittnar flera sydeuropeiska länder om. Krisbudgetar "har inte råd" med insatser som främjar jämställdhet och gender mainstreaming prioriteras inte. EIGE, European Institute for Gender Equality, har till uppgift att bland annat följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsstatistik inom EU.

Här kan du läsa mer om deras arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar