fredag 4 juli 2014

Inte mycket bättre på 30 år

Här är några resultat från SCB:s jämställdhetsstatistik:

  • En större andel kvinnor än män arbetar deltid
  • Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är nästan oförändrade
  • Kvinnor tar fortfarande ut flest föräldrapenningsdagar
  • Kvinnor ägnar mer tid åt obetalt arbete än män
  • Fortfarande en könssegregerad arbetsmarknad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar