fredag 25 april 2014

Stockholmskvinnornas restid ökar

Män pendlar mer och längre än kvinnor i Stockholms län, men skillnaden är liten och minskar.
Det här är uppgifter som Länsstyrelsen nu publicerar.
Ungefär hälften av männen och 46 procent av kvinnorna i länet pendlar till en annan kommun, i eller utanför länet, för att jobba eller studera.
Skillnaderna mellan kvinnor och män är på väg att försvinna när det gäller antalet pendlare och hur långt de reser. Däremot växer skillnaderna i färdsätt, män ökar andelen bilresor medan kvinnor reser allt mer kollektivt.
Danderyd rankas som den mest jämställda kommunen eftersom skillnaderna mellan män och kvinnor är minst vad gäller längd på resorna och antalet pendlare.

Kvinnors restid till och från arbete och studier har ökat de senste åren från 50 minuter till drygt en timme, medan mäns restider ökade med sju minuter till knappt 58 minuter. Orsaken till det antas bero på att antalet pendlare och reslängd relativt sett ökat mest för kvinnor, samt att kvinnor i högre utsträckning än män åker kollektivt.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar