fredag 14 mars 2014

Mer jämställdhet, bättre hälsa

Folkhälsoforskaren Anna Månsdotter (Karolinska institutet) har undersökt jämställdhetens effekter på hälsa och livslängd och visar att män som lever jämställt mår bättre. T ex visar hennes studie ett samband mellan föräldraledighet och livslängd, ju längre föräldraledighet män tar desto mer ökar livslängden. Hon menar att detta kan bero på att de kör mer försiktigt med barn i bilen, de äter hälsosammare osv.

Dock verkar kvinnor må allt sämre trots att de lever längre. Oro och ångest är dubbelt så vanligt bland kvinnor och kvinnors sjukfrånvaro har ökat.

"– Männen verkar gynnas mer i hälsa av jämställdhet än kvinnorna. Det är oerhört sorgligt att kvinnor ännu inte fått nytta av den ökade jämställdheten i fråga om färre sjukskrivningar, säger Anna Månsdotter" till Sydsvenskan.

Hon tror ändå att ökad jämställdhet är bra för kvinnor och säger till Sydsvenskan att:

"– Kvinnor bär fortfarande mest ansvar hemmavid och lider mest av den dubbla rollen att både vara i arbetslivet och i familjelivet, men när männen har tagit tillräckligt ansvar så borde det bli så att kvinnans dubbla börda lättar så att hon också kan utveckla en positiv hälsa. Jag tror att i ett samhälle där kvinnor och män behandlas lika så lever vi i stort sett lika länge och mår lika bra."

Läs artikeln här: http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/forskaren-alla-mar-battre-av-jamstalldhet/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar