onsdag 18 december 2013

Obetald föräldraledighet mycket vanligare bland kvinnor

Kvinnorna står för cirka 80 procent av både den betalda och den obetalda föräldraledigheten, det visar en ny studie från Försäkringskassan. Studien visar också att fördelningen av föräldraledigheten påverkar fördelningen av hushållsarbete, omsorg av barn och förvärvsarbete.
 
Den svenska föräldraförsäkringen är mycket flexibel och ger föräldrar möjlighet att vara lediga från arbetet längre tid än vad man tar ut ersättning för. Under barnets två första år är både kvinnor och män föräldralediga betydligt längre än vad de tar ut föräldrapenningdagar för. Kvinnor är i genomsnitt föräldralediga (heltid och deltid) 15,3 månader men de tar bara ut föräldrapenningdagar för 9,5 månader. Män är i genomsnitt föräldralediga (heltid och deltid) i 3,8 månader, samtidigt som de tar ut föräldrapenning för 2,2 månader.

- Det är viktigt att få kunskap om kvinnors och mäns villkor för förvärvsarbete och möjligheten att knyta an till sina barn. Föräldraförsäkringen har ju betydelse både för kvinnors deltagande i arbetslivet och för deras framtida löne- karriärs- och pensionsutveckling, säger Laura Hartman som är analys- och prognoschef på Försäkringskassan.

Studien visar också att fördelningen av föräldraledigheten samvarierar med fördelning av betalt och obetalt arbete. Den förälder som tar det mesta av föräldraledigheten utför också en större andel av hushålls- och omsorgsarbetet, och står för en mindre andel av förvärvsarbetet.

- Denna studie indikerar att hur man väljer att dela på föräldraledigheten får långsiktiga konsekvenser för hur man senare fördelar hushållsarbetet, omsorg av barn eller förvärvsarbete mellan föräldrarna, tillägger Laura Hartman.

Andra viktiga resultat

  • Män är oftare föräldralediga på deltid än kvinnor
  • Både dagens mammor och pappor förlänger sin ledighet med fler antal obetalda dagar än vad man gjorde för tio år sedan
Ladda ner rapporten
Texten är ett pressmeddelande från Försäkringskassan.

För att se Försäkringskassans presskonferens om rapporten klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar