måndag 18 november 2013

Vad vill politikerna göra åt ojämställdheten?


Tidningen Arbetet har också ställt frågan till politiker vad de vill göra för att snabba på utvecklingen av det ojämställda uttaget av föräldraledigheten, vab och hemarbetet.

Fredrik Reinfeldt (M) tycker att de redan gjort saker såsom jobbskatteavdrag och rut-avdrag. Detta menar han motiverar kvinnor att arbeta mer och kvinnor får hjälp med hemmet.

Stefan Löven (S) tycker att individerna ska fixa det själva och prata om fördelningen.

Gustav Fridolin (Mp) tror att en utbyggnad av barnomsorg och äldrevård är vägen att gå, tillsammans med fler individualiserade månader i föräldraförsäkringen.

Jonas Sjöstedt (V) tror på en helt individualiserad föräldraförsäkring samt att lagstifta om rätten till heltid.

Jimme Åkesson (SD) vill inte göra nåt utan tycker att det är kvinnor som väljer sämre betalda jobb.

Annie Lööf (C) tycker att alliansregeringen redan gjort bra grejer såsom rut-avdrag och jämställdhetsbonus.

Jan Björklund (Fp) och Göran Hägglund (KD) väljer att inte svara.

Sammanfattningsvis så förutom V och Mp som vill förändra föräldraförsäkringen så läggs ansvaret alltså i mångt och mycket över på kvinnor att diskutera, jobba mer och köpa rut-tjänster. Papporna kan fortsätta som vanligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar