måndag 18 november 2013

195 år innan män och kvinnor vabbar jämställt


Tidningen Arbetet har låtit Försäkringskassan ta fram ny statistik över vab och den visar att det i stort sätt inte hänt något med mäns uttag av vab sedan 1989. Tänkbara orsaker till detta som artikeln lyfter är; kvinnor och mäns löneskillnader, att kvinnor tar ut mer föräldraledighet, att kvinnor jobbar mer deltid etc.

Den intervjuade forskaren Katarina Boye lyfter att vilka konsekvenser vabbandet får för lönen. Hon nämner kompetens och att en person som vabbar mycket kan bli sedd som en person som det inte är lönt att satsa på - vilket kan påverka lönen på sikt. Dock poängterar hon att ekonomin inte är den enda förklaringen utan att normer kring kön också spelar en stor roll.

" Bland par som tjänar ungefär lika mycket står papporna fortfarande för mindre än hälften av vabbandet" säger Katarina Boye.

Läs artikeln här.
(bild från arbetet.se)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar