fredag 8 november 2013

Tjäna pengar på att dela lika?

Försäkringskassan har, för DN:s räkning, undersökt hur delad föräldraledighet påverkar ekonomin.

Ett vanligt argument för att inte dela på föräldraledningen är "vi har inte råd", vilket vi skriver om i vår bok. Detta argument kan användas både när han tjänar mest "vi förlorar för mycket pengar om han är hemma" och när han tjänar minst "hans ersättning blir så låg om han är hemma" visar både statliga undersökningar och forskning (bl a rapporter från Inspektionen för Socialförsäkring och Lisbeth Bekkengen). Nu har alltså även Försäkringskassan räknat på detta.

De har räknat på ett exempel där pappan har en inkomst på 24 900 kr/mån och mamman en inkomst på 18 617 kr/mån och visar att efter skatt så tjänar familjen mer på att dela lika. Detta innan jämställdhetsbonusen är inräknad. Inkluderas även jämställdhetsbonusen i beräkningen tjänar familjen betydligt mer.

Räknat på skillnaden före skatt så vinner familjen ekonomiskt på att pappan bara tar ut två månader av föräldraledigheten.

Försäkringskassans ekonomiske talesperson Niklas Löfgren säger till DN att han är förvånad över resultaten och att detta är ny kunskap. Har familjen större inkomstskillnader än i ovan exempel så förlorar dock familjen ekonomiskt på att dela lika.

Löfgren påpekar dock att i dessa fall måste beräkningarna även inkludera eventuella tilläggsförsäkringar som arbetsgivaren har (vilket deras beräkningar inte tagit hänsyn till). En stor del arbetsgivare (tex staten) betalar upp den föräldralediges lön under tiden denne stannar hemma.

Läs mer på Aftonbladet och DN.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar