fredag 8 november 2013

Många olika reformer krävs

Ulrika Lorentzi, jämställdhetspolitisk utredare på fackförbundet Kommunal, skriver idag en bra och nyanserad krönika på Feministiskt perspektiv. Hon menar att flera olika reformer krävs för få bukt med kvinnors sjukskrivningstal - individualiserad föräldraförsäkring är en av dem men det behövs också andra åtgärder inom arbetslivet.

Neddragningarna inom den kvinnodominerade välfärdssektorn har skapa sämre arbetsvillkor för många kvinnor, med effekter som låg bemanning och hög arbetsbörda inom äldreomsorgen. Men, menar Lorentzi, det ger även utslag på hemarbetet för främst kvinnor. När den offentliga välfärden bantas ner får anhöriga till äldre ofta själva axla ett ökat ansvar och mängden hemarbete för kvinnor ökar.

(Bild från Feministiskt perspektiv, foto: Peter Holmqvist)


Detta är något vi också skriver om i vår bok Det löser sig jämt, där några av de intervjuade föräldrarna lyfter problem på arbetsmarknaden och den försämrade välfärden som ett område minst lika viktigt att åtgärda som delad föräldraledighet för att åstadkomma jämställdhet i vardagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar