tisdag 22 oktober 2013

Varför jobbar kvinnor deltid och män heltid?

Cathrine Egeland, forskningsledare vid Arbeidsforskningsinstitutet i Norge pekar ut några orsaker till varför deltidsarbete är vanligt.
Deltidskulturer på arbetsplatser är en förklaring och hon menar att det inte bara är arbetstagarna som upprätthåller den kulturen genom att arbeta deltid, utan att arbetsgivaren också skapar legitimitet genom att ha sådana förväntningar på kvinnor som småbarnsföräldrar.

På en övergripande nivå är det också så, menar Egeland, att deltidsarbete bland kvinnor omges av en rad normer, där välståndsförklaringen kan ses som en orsak till skillnaden mellan kvinnor och mäns deltidsarbete. Att kvinnor arbetar deltid ger en social status till hela familjen, "hon behöver inte arbeta, familjens samlade inkomst är inte beroende av hennes arbete, utan deltidsarbetet är något kvinnan gör för sin egen personliga utveckling."

I den fortsatta studien kommer forskarna att samla in ytterligare kunskapsunderlag för att ge förslag till politiska utvecklingen i Norge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar