onsdag 23 oktober 2013

Pappaledighetskampanjer i svensk media

Vi åker till Ukraina för att föreläsa på universitetet i Poltava i december. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är stora i landet och få känner till att även pappor har rätt att vara lediga med sina barn.

I en komparativ studie genomförd inom ramen för FN:s utvecklingsprogram föreslås därför en rad åtgärder som kan bidra till att göra arbetsmarknaden i Ukraina mer jämställd. En av dessa åtgärder är att i kampanjer i nationell media informera om möjligheten för män att ta pappaledigt.

Det leder förstås till frågan om hur kampanjer för pappaledighet i Sverige ser ut?
En googling ledde fram till det här bildexemplet från Unionen.

Feministiskt perspektiv har skrivit en bra artikel om hur synen på pappor historiskt sett varierar i kampanjer. Du hittar artikeln här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar