lördag 14 juni 2014

Män och jämställdhet

Niklas Järvklo, utredningssekreterare i utredningen Män och jämställdhet, håller i en presentation om maskulinitet och maskulinitetsnormer. Makt, sårbarhet och skilda villkor menar han är nyckelord i förstå normer om maskulinitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar