torsdag 22 maj 2014

Föräldrars karriärmöjlighet

En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att högskoleutbildade kvinnor med barn riskerar att  få arbeten med uppgifter som inte motsvarar deras kompetens. Utbildade inom s.k legitimationsyrken, lärare eller hälso- och sjukvård, löper mindre risk att påverkas av sitt föräldraskap.
Mäns föräldraskap påverkar inte karriärutvecklingen negativt, utan det är snarare tvärtom, visar avhandlingen. Män som arbetar inom kvinnodominerande sektorer lämnar dessa i större utsträckning och går vidare till ledningsuppdrag. Pappor som jobbar inom juridik har särskilt stora karriärmöjligheter. Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar