tisdag 1 april 2014

Maskulinitet i fokus

Island har sedan årsskiftet tagit över ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet.
Jämställdhet kommer fortsatt att vara på agendan. Både deltidsarbete, lika lön, en könsuppdelad arbetsmarknad samt koordinering av arbete och familj kommer att diskuteras, bland annat på en konferens i Norden.
Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar