torsdag 30 januari 2014

Barn, föräldrar och konsumtion

Idag publicerade Svenska Dagbladet en intressant artikel om tre olika sätt att se på barns konsumtion.
Johanna Sjöberg, forskare vid Tema barn i Linköping menar att föräldrar har ett väldigt ambivalent förhållade till konsumtion och har definierat att det finns tre olika sätt att se på detta. Läs mer här.

Avhandlingen kan laddas ner här. Johanna har i sin avhandling tittat på den reklam som riktar sig till barn och konstaterar att den är könsstereotyp, liksom att den reklam som vänder sig till föräldrar, alltid vänder sig till mamman.


Foto: metro.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar