måndag 2 december 2013

2 december - julen är fortfarande ojämställd

TCO gjorde för några år sedan en undersökning om kvinnor och mäns uppfattning om julen. 84 procent av kvinnorna julpyntade själva, jämfört med 26 procent av männen.

Tips nr 2: Bestäm en särskild dag när ni hjälps åt att julpynta.

Bild: Pinterest

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar