tisdag 5 november 2013

Seminarium om kvinnors ohälsa

Socialdepartementet anordnade idag ett seminarium om sjukskrivning och skillnader i ohälsa med anledning av de tre nya rapporter som tagits fram. Laura Hartmann presenterade Försäkringskassans analys och Kristina Alexandersson beskrev sitt forskningsresultat.

Heléne Tomsson, psykolog, stod för det tredje inslaget som var en "genusteoretisk" reflektion över ojämställdhet i sjukskrivning. Hon hade gjort en genomgång av vad genusforskningen säger om sjukskrivning och kvinnors ohälsa. Hon pekade bland annat på att det inte är könstillhörigheten i sig som gör att vi gör olika val, utan att könstillhörigheten gör det lättare att göra vissa val och att välja bort andra. Och att det genusteorierna kan hjälpa oss att förstå är att det alltid är i ett relationellt sammanhang som vi utför våra handlingar. Sjukfrånvaron kan ha att göra med ojämn fördelning av hushållsarbete men också med den "diskursiva makten" där vi gör överenskommelser om att "kvinnor ändå är bäst lämpade att ta hand om barn."
Slutsatserna från reflektionen handlade om att kvinnor antagligen har något att vinna på att det ser ut såhär (ojämn fördelning av både hemarbete och föräldraledighetsuttag och sjukskrivning). En annan slutsats var att vi kanske hade haft ännu mer ojämställdhet om vi inte genomfört så många jämställdhetsinsatser i samhället de senaste åren i Sverige.

En fråga som kvarstår efter hennes föredrag: varför pratade hon inte om män/pappor över huvudtaget och de vinster som de har av ett jämställt samhälle?   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar