torsdag 21 november 2013

De mest ojämställda yrkesgrupperna

Den branch som är mest könssegregerad, det vill säga där det är störst skillnad i fördelning mellan kvinnor och män är maskin- och motorreparatörer. Bara någon procent av alla i branschen är kvinnor.
Bygg och anläggning och gjutare/svetsare/plåtslagare är andra mansdominerande yrkesgrupper. Yrken där män lyser med sin frånvaro är till exempel sekreterare, förskollärare och barnmorskor.  Kvinnor tycks ha högre benägenhet att söka sig till branscher som är mansdominerade, män söker sig i mindre grad till kvinnodominerade sektorer som vård- och omsorg. Statistiken kommer från SCB. Här går det att läsa mer om tendenserna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar