fredag 4 oktober 2013

En ojämställd parrelation kan leda till ökad smärta

En ny svensk studie från Umeå universitet har hittat ett samband mellan att leva i en ojämställd parrelation och smärta i skelett och muskler. Forskarna har tagit hänsyn till en rad andra faktorer såsom; socioekonomisk status och psykisk hälsa men kan ändå se en "svag men förvånansvärt stabil" koppling mellan ojämställdhet och smärta.

På frågan om hur ojämställdhet kan orsaka smärta svarar Per Gustafsson, forskare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet till tidningen Dagens medicin:

"– Det vet vi inte. Men en ojämställd relation skulle kunna innebära både en hög arbetsbörda i hemmet och känslor av frustration och orättvisa. Detta skulle kunna bli en kronisk stress, som kan påverka ens uppfattning av smärta och minska möjligheten att hantera smärta."

Läs mer i Dagens medicin här: http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/ojamstallt-hem-kopplas-till-smarta/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar