måndag 26 augusti 2013

Förslag om förändrade åldersgränser i föräldraförsäkringen

I våras kom det en promemoria från Socialdepartementet som innehöll förslag på en förändrad föräldraförsäkring. Förändringarna avser bland annat att "underlätta marknadsanknytningen för utrikes födda föräldrar". Regeringen vill begränsa antalet föräldradagar som kan tas ut efter barnets fyraårsdag och de vill också göra fördelningen av dagarna jämnare. Om det finns fler än 96 dagar kvar för föräldrarna när barnet når 4-årsåldern så ska de 96 dagarna fördelas på ett sådant sätt att "vardera föräldern får behålla lika stor andel av dagarna som han eller hon hade kvar före fyraårsgränsen." Har mamman tagit ut flest dagar så tillfaller en större andel dagar pappan.

Åldersgränsen för att ta ut föräldrapenning ska samtidigt höjas till tolv år (idag åtta år) så att föräldrar kan vara lediga från arbetet även med äldre skolbarn, vid lov och studiedagar. Det är möjligt att sportlovspappor och höstlovspappor kanske blir lika vanliga fenomen framöver, precis som de sommarlovspappor som vi tidigare skrivit om.

Här kan du läsa mer om förslaget som också kommer att innebära att föräldraledighetslagen förtydligas vad gäller regler för ledighet vid adoption.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar