måndag 24 juni 2013

Uppföljning av jämställdhetspolitiken

Regeringen har i dagarna presenterat ett förslag för hur jämställdhetspolitiken ska följas upp. Syftet med förslaget är att mäta utvecklingen på jämställdhetsområdet utifrån de fyra delmålen:

  • Jämn fördelning av makt och inflytande
  • Ekonomisk jämställdhet
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
  • Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Förslaget bygget på den statistik som SCB tar fram, vilket är samma samma data som vi använde oss av när vi skrev boken. Hem- och omsorgsarbetet kommer exempelvis att mätas genom föräldrars uttag av tillfällig föräldrapenning.

Läs mer här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar