lördag 8 juni 2013

Norbottens läns landsting delar ut boken till alla nyblivna föräldrar

Under 2013 delar Norrbottens läns landsting ut boken till alla nyblivna föräldrar. Läs mer här:

http://www.nll.se/sv/Om-landstinget/Press/Pressmeddelanden-2012/Bok-om-jamstalldhet-till-alla-blivande-foraldrar/

http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6644409

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar